zapsa

 nakupi-iz-srca

 

Koledar dogodkov

Januar 2019
N P T S Č P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

DZZŽLJ E - NOVICE

Prijavite se na e-novice
DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA
na povezavi: KLIK
Predstavitev
Društvo za zaščito živali Ljubljana je neprofitna, nevladna, dobrodelna, prostovoljska organizacija. Od ustanovitve januarja 1999 si prizadevamo za izboljšanje stanja na področju varovanja živali. To skušamo doseči z ozaveščanjem, informiranjem in izobraževanjem, da bi tako dolgoročno preprečevali neodgovoren odnos do živali, hkrati pa skušamo pomagati čim več živalim, ki potrebujejo pomoč.

Društvo je vpisano v razvid prostovoljskih organizacij. Financira se iz prostovoljnih prispevkov, donacij, članarin, namenitve 0,5 % dohodnine in iz prihodkov od prodaje izdelkov.


 
VODSTVO DRUŠTVA

 

Društvo vodi upravni odbor društva, v katerem so vsi člani/-ice enakovredni pri odločanju. Sestavljajo ga (po abecednem vrstnem redu): Maša Cerjak Kastelic, Ena Kobentar, Pia Petrovčič, Alja Willenpart.

.


Strokovno nadzorni odbor (po abecednem vrstnem redu): Nataša Lokar, Polona Samec.

 

Spremembe vodstva Društva za zaščito živali Ljubljana so bile sprejete na rednem občnem zboru, dne 15. februarja 2017.

 

 

MEDIJI

 

Kontaktna oseba za novinarje: Maša Cerjak Kastelic, E: masa(at)dzzz.si.

OPOZORILO: Za
nasvete o oskrbi in zaščiti živali vam je na voljo naš e-naslov: info(at)dzzz.si ali društven telefon: 041 751 722.

 

 

 

STATUT DRUŠTVA

 

Spremembe statuta Društva za zaščito živali Ljubljana so bile sprejete na rednem občnem zboru, dne 15. februarja 2017, njegove dopolnitve na izrednem občnem zboru dne 8. marca 2017.


Statut Društva za zaščito živali Ljubljana

 

 

ČASTNO ČLANSTVO

 

Na občnem zboru, dne 26.2.2009, je bila za častno članico Društva za zaščito živali Ljubljana imenovana Polona Samec, vodja Zavetišča Horjul, zaradi izjemnih dosežkov in prizadevanj na področju varstva živali in njihovih pravic. Nekdaj izredno aktivna članica društva je svoje funkcije znotraj le-tega opravljala še dolgo časa tudi po tem, ko je že imela svoje zavetišče. Društvo s Polono Samec še vedno zelo tesno sodeluje, vedno je na voljo za nasvete, ideje in moralno podporo vsem, ki jo potrebujejo. Njene izkušnje so pomembne za samo delovanje društva, predvsem na področju aktivnega dela z živalmi in boja za njihove pravice, zato si vsekakor zasluži naziv častnega člana Društva za zaščito živali Ljubljana.

 

 

DELOVANJE V JAVNEM INTERESU

 

Od leta 2002 imamo tudi status društva, ki deluje v javnem interesu. Ta status podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 34. člena iz Zakona o zaščiti živali:

''Društvo, ki deluje na področju zaščite živali, mora za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, poleg splošnih pogojev po zakonu, ki ureja društva, izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

– društvo ima več kot 30 članov;
– delovanje društva je v skladu s cilji tega zakona, kar izkaže s sprejetim statutom društva;
– udeležba predpisanega deleža članstva na usposabljanju s področja vedenja in dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti živali po programu, ki ga potrdi minister.

Dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravljajo društva iz prejšnjega odstavka, so:

– spodbujanje odgovornega lastništva živali;
– svetovanje skrbnikom živali;
– organiziranje usposabljanj na področju dobrobiti živali;
– sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali;
– opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali.''

 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČLANOV

 

September 2010:

ITP - International Training Programme (organizator Dogs Trust)

 

Januar 2012:

Usposabljanje za mentorje in organizatorje prostovoljskega dela (organizator Slovenska filantropija)

 

Marec 2012:

Pravni, davčni in pridobitni vidiki delovanja NVO (organizator CNVOS)

 

April 2012:

Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektov (organizator CNVOS)
Kako priti do javnosti? (organizator Zveza za tehnično kulturo Slovenije)

 

Maj 2012:

Odnosi z javnostmi v nevladnih organizacijah (organizator Mladinski svet Slovenije)

 

Oktober 2012:

14. konferenca ICAWC, International Companion Animal Welfare Conference (organizator Dogs Trust)

 

December 2012:

Komuniciranje in sodelovanje med generacijami (organizator Slovenska filantropija)

 

Februar 2013:

Pravni okviri trženja v nevladnih organizacijah (organizator CNVOS)

 

Junij 2013:

ABC pridobivanja donacij in sponzorstev (organizator CNVOS)


September in oktober 2013:

Vloga mentorja v organiziranem prostovoljstvu (organizator Slovenska filantropija)

 

Oktober 2013:

15. konferenca ICAWC, International Companion Animal Welfare Conference (organizator Dogs Trust)

 

Oktober in november 2013:

ABC vodenja projektov (organizator CNVOS)

 

November 2013:

Paleta možnosti zaposlovanja v nevladnih organizacijah (organizator CNVOS)


Marec 2014:

Komunikacija z uporabnikom (organizator Slovenska filantropija)

 

Maj 2014:

Nacionalna konferenca NVO: Še neodkriti potenciali sodelovanja z gospodarstvom (organizator CNVOS)
Komunikacija z uporabnikom (organizator Slovenska filantropija)

 

 

ČLANSTVO V SVETU ZAVETIŠČA

 

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali določa, da mora zavetišče imeti svet zavetišča, ki ga obvezno sestavlja tudi "predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče" (10. člen). Tako ima društvo status člana v svetu Zavetišča Horjul.  

 
SlovenščinaEnglish (United Kingdom)

4% od nakupa za DZZŽ LJ

Zoohit_logo
      

Kontakt

DZZŽ LJ
p.p. 4733
1001 Ljubljana

041 751 722

info@dzzz.si
TRR: 05100 8010655733

bull

 DOHODNINA