zapsa

 nakupi-iz-srca

 

Koledar dogodkov

Januar 2019
N P T S Č P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

DZZŽLJ E - NOVICE

Prijavite se na e-novice
DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA
na povezavi: KLIK
Zgodovina

Društvo za zaščito živali Ljubljana je neprofitna, nevladna, dobrodelna prostovoljska organizacija. Od leta 2002 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, saj že od ustanovitve (1999) deluje na področju varstva živali in izobraževanja.

 

Glavne naloge našega društva so:

- pomoč zavrženim živalim, katerim zavetišča ne morejo zagotoviti individualne obravnave,
- vzgoja in izobraževanje na področju zaščite živali,
- prizadevanja za boljšo pravno zaščito živali,
- sodelovanje s pristojnimi službami, sorodnimi društvi in drugimi organizacijami in organi pri reševanju problemov s področja zaščite živali,
- pridobivanje finančnih sredstev za oskrbo živali in delovanje društva.

 

V zgodnjih letih našega delovanja smo se osredinjali  predvsem na problematiko pomoči zavrženim živalim. Z leti in izkušnjami smo spoznali, da je napomembnejše odpraviti vzroke za to, in vedno več časa namenjamo izobraževanju najmlajših in informiranju širše javnosti. To je edini način za dosego dolgoročnih in trajnih ciljev.

 

POMOČ ZAVRŽENIM ŽIVALIM

Od leta 2003 do 2013 smo imeli vzpostavljeno redno, vsakodnevno dežurstvo na telefonu, vsaj dve uri na dan, kar letno znaša 730 ur dosegljivosti. V letu 2013 smo se zaradi pomanjkanja prostovoljskih moči odločili za dosegljivost 2-krat na teden, v letu 2014 pa smo redno dežurstvo na telefonu ukinili in smo dosegljivi glede na prosti čas prostovoljcev. Še vedno pa vsak dan odgovarjamo na vprašanja prek elektronske in navadne pošte.

 

V zadnjih osmih letih smo poiskali dom skupno več kot 3600 mucam, kužkom in tudi drugim živalim. V ta namen se povezujemo z radijskimi, televizijskimi in tiskanimi mediji, kjer objavljamo fotografije živali. Kadar druge namestitve ni bilo, kar se ni zgodilo redko, so na pomoč priskočile naše prostovoljke, ki so zapuščenim živalim nudile začasno namestitev.

 

Ker vemo, da najti posvojitelja ni dovolj, smo leta 2007 vzpostavili sistem za preverjanje posvojiteljev. Na pomoč nam je priskočilo 6 prostovoljcev in na lastne stroške opravilo povprečno kar 456 km, da smo se prepričali, ali so se posvojitelji držali določil posvoiteljske pogodbe.

 

Leta 2011 smo z namenom oglaševanja živali, ki iščejo dom, del duštvene spletne strani preselili na samostojno domeno www.posvojime.si, da posvojitelji lažje najdejo pravo žival zase in svoj dom.

 

Vsa leta pomagamo tudi pri namestitvi posameznih živali, ki jih zavetišča zaradi prenapolnjenosti ali zahtevnosti oskrbe oz. posebnih potreb živali ne morejo prevzeti. Tako smo skrbeli za bolne, poškodovane živali in tudi mladiče, ki še niso sposobni preživeti brez mame ali človeške pomoči.

 

Od leta 2008 naprej organizirano izvajamo tudi odlov prostoživečih mačk in jih nato sterilizirane in kastrirane vračamo v okolje. V zadnjih letih to področje veliko bolj aktivno prevzema društvo Mačjelovka, s katerim tesno sodelujemo.

 

Vsako leto od začetka našega delovanja smo za posamezne živali krili tudi veterinarske stoške, če nam je to dopuščal proračun. Leta 2006 smo na primer za veterinarske storitve namenili kar  1.943.242,18 SIT (kar je približno 8096 EUR).VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI

Od ustanovitve društva izdajamo izobraževalne brošure, plakate in zloženke, ki jih razdeljujemo na naših prireditvah, akcijah in sorodnih dogodkih. Na tiskovinah so zajete teme od mačje levkoze, mačjega AIDS-a, odgovornega lastništva, primerne oskrbe psov in mačk, sterilizacije in kastracije, testiranj do cirkusov z divjimi živalmi in divjih živali v ujetništvu.

 

Leta 2006 smo z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje sodelovali v akciji: Preprečimo poškodbe živali. Z živalimi pa vse od naših začetkov obiskujemo tudi slepe in slabovidne otroke.

 

Vsako leto imamo tudi interna izobraževanja za prostovoljce, da ohranjamo strokovnost prostovoljskega dela.

 

Leta 2003 smo začeli s predavanji po šolah. To prakso nadaljujemo in povečujemo obseg predavanj, predavamo pa tudi v vrtcih. V letih 2003/2004 smo bili uvrščeni na seznam obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah.

 

Leta 2011 smo v sodelovanju s sorodnimi društvi v Narodni in univerzitetni knjižnici postavili razstavo z naslovom: Ti, žival – ti, človek.SODELOVANJE

Verjamemo, da je moč v slogi, zato se že od naših prvih korakov povezujemo z drugimi društvi in organizacijami ter državnimi institucijami. Na področju zaščite živali sodelujemo s Policijo in Upravo Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Povezujemo se tudi z živalovarstvenimi društvi iz vse Slovenije in smo svoje izkušnje ter znanje radi delili z Društvom za zaščito živali Pomurje, Društvom prijateljev živali Severne Primorske, društvom Mačjelovka, Zverinice in še mnogimi drugimi.

 

Sodelujemo tudi z zavetišči, predvsem z zavetiščema Horjul in Ljubljana. Predstavniki društva so tudi člani sveta omenjenih zavetišč in sodelujejo pri oblikovanju politike zavetišč. Prav tako smo člani Delovne skupine za za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi.

 

Leta 2007 smo sodelovali na štirih sejah strokovnega sveta pri tedanjem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in obravanavali spremembe Zakona o zaščiti živali, Pravilnika o načinih usmrtitve poskusnih živali ter razpravljali o drugih perečih vprašanjih.

 

V duhu globalizacije se povezujemo v mednarodne organizacije, saj je nekatere probleme nemogoče reševati lokalno. V letu 2006 smo se povezali tudi s organizacijo IFAW( International Fund fo Animal Wellfare), s katero sodelujemo predvsem na področju mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami. Smo člani PIE (Pets In Europe),  CIWF (Compassion In World Farming), ECEAE (European Coalition to end Animal Experiments).

 

Strokovno vodstvo se redno udeležuje tudi mednarodnih konferenc. Večkrat se je že udeležilo konference ICAWC (International Companion Animal Wellfare Conference).PRIZADEVANJA ZA BOLJŠO PRAVNO ZAŠČITO ŽIVALI

Na področju prizadevanj za boljšo pravno zaščito živali smo oblikovali dva cilja. Prvi cilj je izvajanje že obstoječe zakonodaje. Tukaj smo se aktivirali predvsem na kazenskem področju, kjer s pomočjo medijev, našega informativnega telefona, brošur in spletnih komunikacijskih kanalov spodbujamo ljudi, naj mučenje živali prijavijo, ter jim nudimo konkretne napotke za podajo kazenske ovadbe. V tem okviru že 8 let sodelujemo tudi z veterinarsko inšpekcijo in Policijo.

 

V začetku leta 2011 smo ob znameniti aferi z bulmastifi pripravili vseslovensko podbudo »Pričakujemo odgovore! Zahtevamo odgovornost!«. Na policiji smo podali kazensko ovadbo, pripravili peticijo, organizirali shod in celotno pobudo predstavili na tiskovni konferenci.

 

Naš drugi cilj je sprememba obstoječe zakonodaje v smeri širšega, ustreznejšega in strokovnejšega  pravnega varstva živali. Tako smo že od leta 2007 člani Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi. Tu smo sodelovali pri oblikovanju Strategije in Akcijskega načrta za upravljanje z rjavim medvedom in Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom. Leta 2007 smo se udeležili tudi štirih sej strokovnega sveta za zaščito živali pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

V povezavi z drugimi sorodnimi društvi in s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru smo leta 2010 pripravili predlog za spremembe zakonodaje na področju zaščite živali. Predlog je bil predložen v Državni zbor RS.ZBIRANJE SREDSTEV

Brez sredstev seveda ne gre.  Že od začetka našega delovanja pobiramo članarine in prostovoljne prispevke. Sklenjeno smo imeli tudi pogodbo z Mobitelom za SMS-donacije. V letu 2005 smo podjetjem poslali kar 500 prošenj za finančno pomoč. Leta 2006 smo začeli z akcijo Zbiramo kovance za naše varovance, ki je bil tako uspešna, da smo jo naslednje leto ponovili.

 

Od leta 2007 do leta 2012 smo sodelovali v akciji Krilca. Vsa zbrana sredstva od akcije so bila namenjena reševanju konkretnih problemov in niso bila porabljena za administrativne stroške vodenja društva.

 

Financiramo se še z darili, donacijami in volili. Prijavljamo se tudi na projekte, s katerimi izpolnjujemo svoje cilje in hkrati pridobivamo sredstva za opravljanje naših osnovnih nalog.

 

Tako smo naše prve korake pred osmimi leti začeli z blatnimi gojzarji na terenu, zdaj pa korakamo že po zloščenem linoleju državnih institucij. Pridružite se nam in korakajte z nami, tako bomo hodili hitreje in prej prispeli na cilj – omogočiti živalim dostojno življenje, brez trpljenja!

 

 
SlovenščinaEnglish (United Kingdom)

4% od nakupa za DZZŽ LJ

Zoohit_logo
      

Kontakt

DZZŽ LJ
p.p. 4733
1001 Ljubljana

041 751 722

info@dzzz.si
TRR: 05100 8010655733

bull

 DOHODNINA