O nas

Kaj zagovarjamo

Poslanstvo Društva za zaščito živali Ljubljana je omogočiti vsem živalim dostojno življenje brez trpljenja. Temelji na zavedanju, da so živali, s katerimi sobivamo, čuteča bitja z vrstno specifičnimi potrebami, ki jih moramo upoštevati in spoštovati.

Namen delovanja društva je širiti zavedanje o odgovornosti, ki jo imamo do vseh živali. Svoje poslanstvo uresničujemo skozi informiranje, izobraževanje in vzgojo na področju zaščite živali.

Naše delovanje temelji na najsodobnejših dognanjih o dobrobiti živali. Na tem področju se redno izobražujemo. Na polagi pridobljenega znanja in izkušenj smo oblikovali naslednja stališča:

Odgovorno skrbništvo je ključno za zmanjševanje števila nezaželenih domačih živali.

Odgovorno skrbništvo razumemo kot posameznikovo namero, da svoji živali zagotovi primerno oskrbo in bivalno okolje, poskrbi za njeno varnost, vlaga svoj čas, energijo in znanje v njeno vzgojo in prepreči rojstvo nezaželenih mladičev. O pomenu odgovornega skrbništva javnost informiramo prek spletne strani, FB, medijev, dežurnega telefona, informativno-izobraževalnih stojnic, predavanj, delavnic in prireditev.

Zmanjševanje zasedenosti zavetišč za zapuščene živali bo odpravilo nepotrebne evtanazije odvečnih zdravih živali.

Verjamemo, da prizadevanja društva in ostalih institucij s področja zaščite živali pomembno prispevajo k temu, da vedno več ljudi vse bolj odgovorno skrbi za svoje živali. Naš cilj je nadaljevati in nadgrajevati naše aktivnosti tako dolgo, dokler ne bodo zavetišča zgolj prehoden prostor za redke izgubljene živali in tiste, katerih skrbniki iz različnih razlogov ne morejo več skrbeti zanje. Na ta način bo mogoče oskrbeti in ohraniti pri življenju tudi živali, ki potrebujejo več časa za prevzgojo, socializacijo ali dolgotrajnejše in zahtevnejše zdravljenje, česar si trenutno večina zavetišč zaradi pomanjkanja prostora, časa, osebja in financ ne more privoščiti.

Vse živali je treba bolje pravno zaščititi.

Poznamo nešteto predstav o tem, kaj vse spada pod oskrbo in zaščito živali. Da bi to področje uredili na način, ki bo živalim zagotavljal minimalno oskrbo, smo v Sloveniji sprejeli pravni red. Njegov najpomembnejši del je Zakon o zaščiti živali. Čeprav je precej dobro zastavljen, ga je treba dopolniti z izkušnjami iz prakse, predvsem pa poskrbeti za dosleden nadzor nad njegovim izvajanjem. Društvo sodeluje pri (pre)oblikovanju zakonodaje s priporočili na novele zakonov, z dopolnjevanjem strategij in aktivno udeležbo na sejah s področja zaščite živali. Hkrati spodbuja spoštovanje obstoječe zakonodaje.

Divje živali ne sodijo v ujetništvo.

Divjim živalim v ujetništvu ni mogoče zagotoviti pogojev za dostojno življenje. Zavzemamo se za prepoved zadrževanja divjih živali v ujetništvu in njihovega izkoriščanja za zabavo ljudi. Divje živali v ujetništvu med drugim najdemo v živalskih vrtovih, vodnih parkih, turističnih atrakcijah, domovih posameznikov (eksotični hišni ljubljenčki), na krznarskih farmah,  v laboratorijih in cirkusih. Leta 2013 smo s skupnimi močmi dosegli zakonsko prepoved nastopanja divjih živali v cirkusih in cirkusim podobnih predstavah, še vedno pa cirkusi transportirajo divje živali po Sloveniji, le da te med predstavami počakajo v svojih kletkah. Nekaj izboljšav je bilo doseženih, pred nami pa je še dolga pot.

Testiranje na živalih je kruto in nepotrebno.

V sodelovanju z organizacijo ECEAE smo pripomogli k zakonski prepovedi testiranja na živalih za namene kozmetične industrije EU. Prepoved je stopila v veljavo leta 2013. Naslednje področje, ki smo se ga lotili, so gospodinjski izdelki. Naš končni cilj je popolna ukinitev testiranja na živalih.

Projekti sterilizacije in kastracije so edina dolgoročna rešitev problematike prostoživečih mačk in psov.

Sterilizacija oz. kastracija in vračanje v znano okolje je, kot izhaja iz večletne prakse pri nas in na tujem, edina rešitev, ki dolgoročno omejuje širjenje populacije prostoživečih mačk in psov, ter s tem živalim zagotavlja kakovostnejše življenje. V Sloveniji obstaja problem prostoživečih mačk. Društvo spodbuja in podpira izvajanje projektov TNR (trap – neuter – release oz. ujemi, steriliziraj in izpusti) s strani slovenskih zavetišč. V tujini, kjer se spopadajo tudi s problematiko prostoživečih psov, prav tako podpiramo tovrstne projekte. Izvažanje teh živali v druge države namreč ne rešuje problema.

Pogoji za rejne živali se morajo izboljšati.

V društvu razumemo, da so prehranske navade osebna izbira vsakega posameznika. Sami v prizadevanjih za dostojno življenje živali brez trpljenja zagovarjamo racionalno porabo izdelkov živalskega izvora ter namero, da z nakupom omenjenih živil podpremo lokalna, ekološko usmerjena kmetijstva, kjer je poskrbljeno za živalim prijaznejšo rejo. Verjamemo, da lahko z navidez majhnimi odločitvami v tej smeri vsak posamenik vpliva na spremembo ponudbe na trgu in s tem odpravlja potrebo po masovni reji in transportu rejnih živali. Leta 2017 smo se vključili v mednarodno kampanjo Stop the Trucks.

Krzno nima mesta v sodobni družbi.

Krzno je kruto, krzno ni ekološko in krzno v današnjem času vsekakor ni potrebno. Reja in lov živali za krzno sta pri nas prepovedana od leta 2013, še vedno pa sta dovoljena uvoz in prodaja. Veliko naravnega krzna najdemo tudi v obliki krznenih dodatkov na rokavih, kapucah, rokavicah, šalih, škornjih, obeskih za ključe – tudi najcenejših. Danes so na voljo številni umetni materiali, zato naj krzno postane preteklost.

Tematike s področja zaščite živali naj postanejo del osnovnošolskega kurikuluma.

V vrtcih in osnovnih šolah izvajamo delavnice na temo odgovornega odnosa do živali. Trenutno na tem področju delujemo projektno, naša dolgoročna želja pa je, da bi imeli vsi šolarji dostop do takšnih vsebin.

Skupaj dosežemo več.

Pri reševanju problemov s področja zaščite živali sodelujemo z drugimi organizacijami za zaščito živali, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, veterinarskimi organizacijami in drugimi akterji. V primerih neprimernega ravnanja z živalmi svetujemo posameznikom in jih usmerimo na pristojne institucije. Z zbiranjem finančnih in materialnih sredstev, prostovoljnim delom, informiranjem ter izobraževanjem pomagamo slovenskim zavetiščem.

Vsi smo odgovorni za dobrobit vseh živali.

Verjamemo, da se lahko samo dobro povezana družba, kjer se vsak posameznik zaveda svoje širše družbene odgovornosti, razvije v sočutno družbo, ki spoštuje in spodbuja skrb za dostojno življenje tako človeka kot živali.