O nas

Zgodovina

Društvo za zaščito živali Ljubljana je neprofitna, nevladna, dobrodelna prostovoljska organizacija. Od leta 2002 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, saj že od ustanovitve (1999) deluje na področju varstva živali in izobraževanja.

V zgodnjih letih našega delovanja smo se osredotočali  predvsem na problematiko pomoči zavrženim živalim. Z leti in izkušnjami smo spoznali, da je napomembnejše odpraviti vzroke za to, in vedno več časa namenjamo izobraževanju najmlajših in informiranju širše javnosti. To je edini način za dosego dolgoročnih in trajnih ciljev.

Svetovanje in pomoč živalim

Od leta 2003 do 2013 smo imeli vzpostavljeno redno, vsakodnevno dežurstvo na telefonu, vsaj dve uri na dan, kar letno znaša 730 ur dosegljivosti. V letu 2013 smo se zaradi pomanjkanja prostovoljskih moči odločili za dosegljivost 2-krat na teden, od leta 2014 pa smo dosegljivi glede na prosti čas prostovoljcev. Še vedno nas na številki 041 752 722 dobite praktično vsak dan, sicer pa nam lahko pustite sporočilo, poleg tega pa odgovarjamo na vprašanja prek elektronske in navadne pošte ter družabnih medijev.

Z nasvetom in objavo pomagamo pri iskanju izgubljenih živali ter oddaji živali, oglašujemo pa tudi živali v slovenskih zavetiščih, ki iščejo domove. Leta 2011 smo z namenom oglaševanja živali, ki iščejo dom, del društvene spletne strani preselili na samostojno domeno, danes pa se je ta dejavnost preselila predvsem na Facebook.

Z opremo in potrebščinami za živali, ki smo jih zbrali na akcijah zbiranja papirja, smo pomagali slovenskih zavetiščem za živali in ekipi SVSP. Opremo za živali smo zbirali tudi na delavnicah v vrtcih in jo prav tako razdelili zavetiščem. Ekipi SVSP in Zavetišču Horjul smo donirali tudi del finančnih sredstev, zbranih na naših akcijah zbiranja starega papirja, ki jih v društvu organiziramo že od leta 2008.

Vzgoja in izobraževanje na področju zaščite živali

Od ustanovitve društva izdajamo izobraževalne brošure, plakate in zloženke, ki jih razdeljujemo na naših prireditvah, akcijah in sorodnih dogodkih. Na tiskovinah so zajete teme od mačje levkoze, mačjega AIDS-a, odgovornega lastništva, primerne oskrbe psov in mačk, sterilizacije in kastracije, testiranj do cirkusov z divjimi živalmi in divjih živali v ujetništvu.

Ker menimo, da sta osveščanje in izobraževanje ključnega pomena za dolgoročno izboljšanje stanja na področju zaščite živali, smo v svojih letih delovanja veliko pozornosti namenili ravno temu področju. Predavanja izvajajo dolgoletni prostovoljci našega društva, vsako leto pa imamo tudi interna izobraževanja za prostovoljce, na katerih sodelujejo tudi kolegi veterinarji iz društva SVSP. S takšnim naborom znanja zagotavljamo kvaliteto predavanih vsebin in učinkovito izvedene delavnice.

Leta 2003 smo začeli s predavanji po šolah. To prakso nadaljujemo in povečujemo obseg predavanj, predavamo pa tudi v vrtcih. V letih 2003/2004 smo bili uvrščeni na seznam obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah.

Leta 2011 smo v sodelovanju s sorodnimi društvi v Narodni in univerzitetni knjižnici postavili razstavo z naslovom: Ti, žival – ti, človek.

Leta 2016 smo organizirali predavanje o oskrbi podgan, njihovem vedenju in najpogostejših zdravstvenih težavah. V okviru festivala Hokus Pokus smo se z otroki pogovarjali o divjih živalih, ki jih lahko srečamo v mestu, ter kako se ob srečanju obnašamo – pustimo jih pri miru. Sodelovali smo tudi na sejmu Narava zdravje, kjer smo vsak dan izvedli izobraževalni delavnici “Pes – najboljši prijatelj” in “Divje živali v mestu”. Izvedli smo tudi predavanje za posvojitelje hrtov ter predavanje o prosto živečih mačkah.

Leta 2017 smo izvajali delavnice Otrok in pes, ki smo jih ponudili ljubljanskim vrtcem. Na delavnicah smo otroke učili pravilnega pristopa do psa in osnov pasje telesne govorice, s čimer želimo povečati varnost interakcij med otrokom in psom in zmanjšati število psov, ki zaradi nepravilnega ravnanja lastnikov razvijejo neželena vedenja, zaradi katerih pristanejo v zavetiščih ali so evtanazirani. V okviru projekta smo pripravili izobraževalne materiale tudi za starše. V ljubljanskih osnovnih šolah smo izvedli projekta Delimo si svet in Moja žival – moja odgovornost.

Skozi leta delovanja smo osveščali o odgovornem skrbništvu živali, delu zavetišč, programu TNR (Trap-Neuter-Return) za prostoživeče mačke in pse ter o problematiki uvažanja zapuščenih in pouličnih psov iz tujine.

Sodelovanje

Verjamemo, da je moč v slogi, zato se že od naših prvih korakov povezujemo z drugimi društvi in organizacijami ter državnimi institucijami. Na področju zaščite živali sodelujemo s Policijo in Upravo Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Povezujemo se tudi z živalovarstvenimi društvi iz vse Slovenije in smo svoje izkušnje ter znanje radi delili z Društvom za zaščito živali Pomurje, Društvom prijateljev živali Severne Primorske, društvom Mačjelovka, Zverinice, Zavodom SVSP (Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe) in še mnogimi drugimi.

Sodelujemo tudi z zavetišči, predvsem z zavetiščema Horjul in Ljubljana. Predstavniki društva so tudi člani sveta omenjenih zavetišč in sodelujejo pri oblikovanju politike zavetišč. Prav tako smo člani Delovne skupine za za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi.

Leta 2007 smo sodelovali na štirih sejah strokovnega sveta pri tedanjem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in obravanavali spremembe Zakona o zaščiti živali, Pravilnika o načinih usmrtitve poskusnih živali ter razpravljali o drugih perečih vprašanjih.

V duhu globalizacije se povezujemo v mednarodne organizacije, saj je nekatere probleme nemogoče reševati lokalno. V letu 2006 smo se povezali tudi s organizacijo IFAW( International Fund fo Animal Wellfare), s katero sodelujemo predvsem na področju mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami. Smo člani PIE (Pets In Europe),  CIWF (Compassion In World Farming), ECEAE (European Coalition to end Animal Experiments).

Strokovno vodstvo se redno udeležuje tudi mednarodnih konferenc. Večkrat se je že udeležilo konference ICAWC (International Companion Animal Wellfare Conference).

Prizadevanja za boljšo pravno zaščito živali

Na področju prizadevanj za boljšo pravno zaščito živali smo oblikovali dva cilja. Prvi cilj je izvajanje že obstoječe zakonodaje. Tukaj smo se aktivirali predvsem na kazenskem področju, kjer s pomočjo medijev, našega informativnega telefona, brošur in spletnih komunikacijskih kanalov spodbujamo ljudi, naj mučenje živali prijavijo, ter jim nudimo konkretne napotke za podajo kazenske ovadbe. V tem okviru že 8 let sodelujemo tudi z veterinarsko inšpekcijo in Policijo.

V začetku leta 2011 smo ob znameniti aferi z bulmastifi pripravili vseslovensko podbudo »Pričakujemo odgovore! Zahtevamo odgovornost!«. Na policiji smo podali kazensko ovadbo, pripravili peticijo, organizirali shod in celotno pobudo predstavili na tiskovni konferenci.

Naš drugi cilj je sprememba obstoječe zakonodaje v smeri širšega, ustreznejšega in strokovnejšega  pravnega varstva živali. Tako smo že od leta 2007 člani Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi. Tu smo sodelovali pri oblikovanju Strategije in Akcijskega načrta za upravljanje z rjavim medvedom in Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom. Leta 2007 smo se udeležili tudi štirih sej strokovnega sveta za zaščito živali pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V povezavi z drugimi sorodnimi društvi in s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru smo leta 2010 pripravili predlog za spremembe zakonodaje na področju zaščite živali. Predlog je bil predložen v Državni zbor RS.

V letu 2016 smo pripravili in oddali pripombe na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Naš predlog so podprli: Društvo za zaščito živali Trebnje, Društvo Lajka, Društvo za zaščito živali Kranj, Društvo Animal Angels. V istem letu nas je Mestna občina Ljubljana povabila na sestanek na temo hranjenja prosto živečih mačk v MOL. Zagovarjali smo stališče, da naj bo hranjenje na javnih površinah dovoljeno v okviru projekta MOL ter da je hranjenje prosto živečih mačk ključno za njihovo dobrobit in hkrati za omejevanje populacije.

Leta 2017 smo se odzvali na predlog sprememb Zakona o zaščiti živali. Menimo, da predlagane spremembe ne zastopajo dobrobiti in ne predstavljajo celostne rešitve problematike zavetiških živali, zato smo skupaj z Zavetiščem Horjul na MKGP podali svoje predloge. Obenem smo opozorili tudi na tiste dele zakonodaje, v katere aktualni predlog ne posega, menimo pa, da potrebujejo obravnavo in spremembo v dobro živali.

Zbiranje sredstev

Brez sredstev seveda ne gre.  Že od začetka našega delovanja pobiramo članarine in prostovoljne prispevke. Sklenjeno smo imeli tudi pogodbo z Mobitelom za SMS-donacije. V letu 2005 smo podjetjem poslali kar 500 prošenj za finančno pomoč. Leta 2006 smo začeli z akcijo Zbiramo kovance za naše varovance, ki je bil tako uspešna, da smo jo naslednje leto ponovili.

Od leta 2007 do leta 2012 smo sodelovali v akciji Krilca. Vsa zbrana sredstva od akcije so bila namenjena reševanju konkretnih problemov in niso bila porabljena za administrativne stroške vodenja društva.

Financiramo se še z darili, donacijami, volili, namenitvijo dela dohodnine, prodaje izdelkov iz spletne trgovine in storitev v pasji šoli ZA PSA. Prijavljamo se tudi na projekte, s katerimi izpolnjujemo svoje cilje in hkrati pridobivamo sredstva za opravljanje naših osnovnih nalog.

Vse od leta 2008 dvakrat letno organiziramo tudi akcijo zbiranja papirja, z namenom financiranja dela društva ter pomoči slovenskim zavetiščem in dobrim projektom na področju zaščite živali.

Tako smo naše prve korake pred osmimi leti začeli z blatnimi gojzarji na terenu, zdaj pa korakamo že po zloščenem linoleju državnih institucij. Pridružite se nam in korakajte z nami, tako bomo hodili hitreje in prej prispeli na cilj – omogočiti živalim dostojno življenje brez trpljenja!