Pravila za uporabo spletnih strani

1)    Spletna stran Društva za zaščito živali Ljubljana je namenjena obveščanju javnosti o delu društva, širjenju informacij splošnoizobraževalnega značaja in spodbujanju bolj odgovornega odnosa do živali.

2)    Ta pravila opredeljujejo rabo vseh vsebin, objavljenih na kateri koli podstrani spletne strani Društva za zaščito živali Ljubljana.

3)    Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani Društva za zaščito živali Ljubljana, so avtorsko delo in kot take zaščitene z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah. Večina vsebin je avtorsko delo članov/članic Društva za zaščito živali Ljubljana. Nekateri opisi in fotografije na podstrani ‘www.posvojime.si’ so avtorsko delo lastnikov oziroma najditeljev živali, nekateri pisni prispevki pa so avtorsko delo nečlanov/nečlanic Društva za zaščito živali Ljubljana.

4)    Za objavo ali drugo javno rabo katerega koli dela vsebin s te spletne strani je treba pridobiti dovoljenje Društva za zaščito živali Ljubljana, z izjemo tistih vsebin, kjer je izrecno navedeno, da Društvo za zaščito živali Ljubljana dovoljuje uporabo v izobraževalne namene, brez dodatnega izrecnega dovoljenja. V obeh primerih pa so vsebine na voljo izključno za nekomercialno uporabo. V obeh primerih je treba navesti tudi vir informacije (torej spletno stran Društva za zaščito živali Ljubljana) ter ime in priimek osebe, ki je avtor/-ica nekega besedila, fotografije ali druge vsebine spletne strani.

5)     Pri citiranju ali drugačnem navajanju vsebin spletne strani Društva za zaščito živali Ljubljana je potrebno navajanje vira vsebin (torej spletne strani Društva za zaščito živali Ljubljana) ter imena in priimka avtorja/-ice določene vsebine.

6)    Vsakršna drugačna raba vsebin te spletne strani je prepovedana. Kdor bi uporabljal vsebine te spletne strani v nasprotju z zgoraj navedenimi pogoji, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

7)    Ta pravila začnejo veljati s 15. 12. 2008 in veljajo do preklica oziroma spremembe pravil.