Kako lahko pomagam?

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – Društvo za zaščito živali Ljubljana«

Veljavnost: od 1. 6. 2019

1. SMS DONACIJA – DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA

Pravila in pogoji določajo način uporabe storitve »SMS Donacija – Društvo za zaščito živali Ljubljana«. Namen storitve je vsem zainteresiranim darovalcem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije A1, T-2, Telekom Slovenija in Telemach (v nadaljevanju: mobilni operaterji) z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.

Organizator storitve je Društvo za zaščito živali Ljubljana. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo storitve.

2. POSTOPEK

Uporabnik daruje sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo »ZIV5« na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po veljavnem Ceniku mobilnega operaterja.

V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani mobilnega operaterja, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v Ceniku storitve.

Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

3. DAROVANA SREDSTVA

Mobilni operaterji bodo organizatorju storitve, Društvu za zaščito živali Ljubljana, darovali zbrana sredstva plačil dohodnih SMS sporočil, ki jih pošljejo pošiljateljem v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh Pravil.

4. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Mobilni operaterji in organizator storitve varujejo zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem pri storitvi pod pogoji teh Pravil udeleženec dovoljuje mobilnim operaterjem obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

5. OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil, sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Mobilni operaterji ne zagotavljajo uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora mobilnih operaterjev (npr. ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost naslovnika ipd.). Mobilni operaterji se bodo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudili odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev mobilnih operaterjev.

6. REKLAMACIJE

Mobilni operaterji vodijo morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu s splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje njihovih elektronskih komunikacijskih storitev. Reklamacije morajo biti v pisni obliki poslane mobilnemu operaterju najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

7. SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v storitvi sprejme pogoje teh Pravil.

Ljubljana, 1. 6. 2019

Cenik storitve »SMS donacija – Društvo za zaščito živali Ljubljana«

1. Cene za odhodna sporočila SMS:

Vsako odhodno SMS sporočilo (poslano SMS sporočilo uporabnika) se obračuna po veljavnem Ceniku mobilnega operaterja.

2. Cene za dohodna sporočila SMS: 5,00 €

Zahvalno sporočilo pri donaciji (uporabniku posredovano SMS sporočilo):
Hvala, ker podpirate boljsi jutri za vse zivali. Vec o DZZZ Lj na www.dzzz.si.

3. Račun

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:
– poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
– prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donacija«.

4. Potrdilo o donaciji

Naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju (pod postavko »SMS donacija«). V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Uporabniki predplačniškega sistema po zaključku akcije lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh centrih mobilnih operaterjev, na podlagi predloženega osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom).