Nega konj

Poleg mesečnega plačevanja oskrbnine in kupovanja kvalitetne hrane je s konji povezanih še kar nekaj rednih stroškov.

 

 

Kopita

Naj bo vaš konj podkovan ali bos, poskrbite, da bo imel redno oskrbljena kopita. Čakati, da konju podkev sama odpade, je velika in prepogosta napaka v konjeniškem svetu. Kopita so osnova – brez kvalitetnih in zdravih kopit se konj nikoli ne bo mogel pravilno gibati. Zaradi zanemarjenih in slabih kopit trpijo sklepi, tetive in, če se stanje ne popravi, lahko konj za vedno ostane gibalno oviran.

Prekovanje/obrezovanje pa je treba prilagajati konju, saj je hitrost rasti kopit, ki je odvisna predvsem od kvalitete prehrane in splošnega zdravstvenega stanja konja, razlikuje od konja do konja. Povprečno naj bi se prekovalo vsaj na dva meseca, še bolje, če je pogosteje. Pozimi bo podkovanje treba prilagoditi razmeram, saj se v podkvah nabira sneg, to pa konjem onemogoča gibanje in ogroža zdravje (možnost zvinov). Ljudje se pogosto odločajo tudi za to, da konje čez zimo sezujejo – s tem se kopita tudi obnovijo in utrdijo.

Če imate konja bosega, morate prav tako paziti na dovolj pogosto obrezovanje kopit. Priporočljiva in vedno bolj razširjena oskrba kopit je »barefoot«.

 

Zobje

Konjem zobje rastejo in se obrabljajo celo življenje, vendar je ta obraba večinoma neenakomerna. Tako je treba stanje zobovja enkrat na leto preveriti – pri nekaterih konjih pogosteje, pri drugih redkeje, vsekakor pa vsaj na leto in pol – in ga po potrebi sanirati (pobrusiti »špičke«, poglobiti kanale). Prvi pregled je potreben pred ujahavanjem, da se odstrani zobe, ki bi lahko ovirali brzdo. To je med 3. in 4. letom.

 

Antiparazitiki

Konjem je treba redno odstranjevati zajedavce. Za to obstajajo različni kemični preparati, ki jih dobite na veterinarski postaji. Potrebno je redno menjavanje preparatov, saj zajedavci v nasprotnem primeru razvijejo odpornost. Konje je treba do 3-krat na leto razglistiti, predvsem po pašni sezoni.
Obstajajo pa tudi drugačni, do konj prijaznejši pripravki, in sicer na osnovi zelišč – ti pripravki ustvarjajo v konjskih prebavilih negostoljubno okolje. Ti holistični pripravki so za konjevo telo veliko manj invazivni, zato so priporočljivi predvsem za občutljivejše konje (npr. laminitike).