Statistika o krznu

Koliko krzna EU uvozi iz tretjih držav?

– Leta 2019 je EU uvozila skupaj 768 ton surovega krzna kun v vrednosti 103,694,925 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 200 ton v vrednosti 24,296,715 EUR.
– Leta 2019 je EU uvozila skupno 48 ton strojenih ali obdelanih kožuhov kun v vrednosti 10,204,184 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 4 tone v vrednosti 11,221,111 EUR.
– Leta 2019 je EU uvozila skupno 38 ton surovega krzna lisic v vrednosti 4,699,831 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 9 ton v vrednosti 642,152 EUR.

Iz katerih držav EU uvaža kože in izdelke iz kun in podlasic?

Uvoz surovega krzna kun (4 najpomembnejše države):

Iz Rusije: 43 375 kg (2019); 20 190 kg (2020) in 86 579 kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Rusije uvažajo surovo krzno kun:

2019 2020 2021
Poljska 7,058 Kg 14,077 Kg 74,977 Kg
Danska 7,108 Kg 1,532 Kg 8,509 Kg
Finska 26,992 Kg 3,121 Kg 2,678 Kg
Nemčija 415 Kg

Iz Ukrajine: 172,138 Kg (2019); 145,691 Kg (2020) and 53,214 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Ukrajine uvažajo surovo krzno kun:

2019 2020 2021
Poljska 131,590 Kg 139,056 Kg 27,730 Kg
Danska 40,528 Kg 6,551 Kg 22,635 Kg
Litva 1,898 Kg
Finska 20 Kg 84 Kg 951 Kg

Iz Norveške: 68,844 Kg (2019); 31,442 Kg (2020) and 19,011 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Norveške uvažajo surovo krzno kun:

2019 2020 2021
Denmark 68,373 Kg 31,055 Kg 18,529 Kg
Finland 406 Kg 286 Kg 271 Kg
Lithuania 50 Kg 141 Kg
Poland 65 Kg 51 Kg 70 Kg

Iz ZDA: 242,136 Kg (2019); 350,637 Kg (2020) and 16,344 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz ZDA uvažajo surovo krzno kun:

2019 2020 2021
Finska 4,269 Kg 13,489 Kg 10,654 Kg
Grčija 512 Kg 2,337 Kg 2,853 Kg
Danska 236,773 Kg 334,811 Kg 1,486 Kg
Nemčija 403 Kg 1,341 Kg

Uvoz strojenega ali obdelanega krzna kun (prve tri države):

Iz Kitajske: 1,334 kg (2019); 4,869 kg (2020) in 669 kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Kitajske uvažajo strojeno ali obdelano krzno kun:

2019 2020 2021
Nemčija 866 Kg 629 Kg 604 Kg
Italija 230 Kg 288 Kg 30 Kg
Francija 15 Kg 1 Kg 15 Kg
Danska 98 Kg 41 Kg 9 Kg
Nizozemska 6 Kg
Španija 25 Kg 5 Kg

Iz ZDA:
Glavne države članice, ki iz ZDA uvažajo strojeno ali obdelano krzno kun:

2019 2020 2021
Grčija 242 Kg 100 Kg 608 Kg
Švedska 10 Kg
Španija 3 Kg
Portugalska 60 Kg
Italija 37 Kg
Nemčija 168 Kg
Francija 64 Kg

Iz Hong Konga:
Glavne države članice, ki iz HONG KONGA uvažajo strojeno ali obdelano krzno kun:

2018 2019 2020 2021
Nemčija 5,795 Kg 11,407 Kg 329 Kg
Italija 479 Kg 171 Kg 13 Kg 249 Kg
Finska 1 Kg

Iz katerih držav EU uvaža lisičje krzno?

Uvoz surovega lisičjega krzna (2 največji državi):

Iz Norveške: 24,471 kg (2019); 9,001 kg (2020) in 5,419 kg (2021).
Glavne države članice, ki iz Norveške uvažajo surovo lisičje krzno:

2019 2020 2021
Finska 6,499 Kg 3,188 Kg 4,704 Kg
Litva 195 Kg 515 Kg
Poljska 155 Kg 165 Kg 200 Kg
Švedska 222 Kg
Grčija 7 Kg 15 Kg
Danska 17,588 Kg 5,438 Kg

Iz ZDA: 427 Kg (2019); 199 Kg (2020) and 1,405 Kg (2021).
Glavne države članice, ki iz ZDA uvažajo surovo lisičje krzno:

2019 2020 2021
Grčija 195 Kg 1,153 Kg
Italija 250 Kg
Finska 12 Kg 4 Kg 2 Kg

Koliko krzna EU izvozi v tretje države?

– Leta 2019 je EU izvozila skupno 5,970 ton surovega krzna nork v vrednosti 819,397,903 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 2,979 ton v vrednosti 583,781,069 EUR.
– Leta 2019 je EU izvozila skupaj 85 ton strojenih ali obdelanih kožuhov kun v vrednosti 17,512,906 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 40 ton v vrednosti 7,806,933 EUR.
– Leta 2019 je EU izvozila skupaj 2,057 ton surovega krzna lisic v vrednosti 146,612,009 EUR. Leta 2021 se je število zmanjšalo na 1,578 ton v vrednosti 112,805,159 EUR.

V katere države EU izvaža kože in izdelke iz kun?

EU je v države zunaj EU leta 2019 izvozila skupaj 5,970,706 kg surovega krzna kun, leta 2020 3,685,560 kg in leta 2021 2,978,823 kg.
Glavne države:

2019 2020 2021
Cambodža 1,505,375 Kg 1,184,820 Kg 1,409,362 Kg
Tajska 1,524,150 Kg 977,592 Kg 1,114,209 Kg
Malezija 240,496 Kg 106,741 Kg 108,740 Kg
Hong Kong 358,821 Kg 56,555 Kg 99,916 Kg
Vietnam 338,661 Kg 74,904 Kg
Južna Koreja 120,558 Kg 88,186 Kg 66,744 Kg
ZDA 1,783 Kg 4,932 Kg 36,296 Kg
Turčija 40,120 Kg 37,068 Kg 29,533 Kg
Rusija 114,769 Kg 23,769 Kg 20,276 Kg
San Marino 4,629 Kg 4,262 Kg 8,880 Kg
Kitajska 1,108,847 Kg 1,197,964 Kg 5,038 Kg
Singapur 1,589 Kg
Ukrajina 8,747 Kg 450 Kg 1,148 Kg
Švica 1,287 Kg 895 Kg
Eswatini 840 Kg

Izvoz strojenega ali obdelanega krzna kun:

EU je v države, ki niso članice EU, izvozila skupaj 85,500 kg strojenih ali obdelanih kožuhov kun v letu 2019, 46,107 kg v letu 2020 in 40,039 kg v letu 2021.
Glavne države:

2019 2020 2021
Hong Kong 3,734 Kg 3,239 Kg 13,526 Kg
Kitajska 6,459 Kg 4,104 Kg 6,524 Kg
Turčija 24,257 Kg 7,916 Kg 5,400 Kg
Tajska 213 Kg 2,241 Kg
Rusija 19,824 Kg 11,435 Kg 1,997 Kg
Filipini 3,163 Kg 1,484 Kg 1,852 Kg
ZDA 2,118 Kg 1,520 Kg 1,519 Kg
Južna Koreja 6,301 Kg 526 Kg 1,340 Kg
Senegal 1,302 Kg
San Marino 3,022 Kg 425 Kg 1,158 Kg
Malezija 483 Kg 506 Kg 819 Kg
UK 7,077 Kg 2,622 Kg 648 Kg
Japonska 1,036 Kg 753 Kg 560 Kg
Kanada 756 Kg 312 Kg 468 Kg
Kambodža 1 Kg 1,478 Kg 235 Kg
Ukrajina 897 Kg 8,197 Kg 204 Kg

V katere države EU izvaža lisičje kože?

EU je v države zunaj EU v letu 2019 izvozila skupaj 2,057,635 kg surovega lisičjega krzna, v letu 2020 721,469 kg in v letu 2021 1,577,574 kg.
Države so:

2019 2020 2021
Kitajska 1,429,663 Kg 442,807 Kg 1,222,149 Kg
Turčija 200,135 Kg 120,344 Kg 223,384 Kg
Južna Koreja 201,614 Kg 63,430 Kg 37,790 Kg
Rusija 92,903 Kg 39,524 Kg 33,760 Kg
ZDA 36,643 Kg 16,826 Kg 26,802 Kg
Kambodža 4,285 Kg 13,713 Kg 10,642 Kg
Tajska 54,652 Kg 11,159 Kg 10,480 Kg
Kanada 6,578 Kg 3,962 Kg 4,596 Kg
Japonska 11,697 Kg 2,869 Kg 3,695 Kg
Hong Kong 162 Kg 1,327 Kg 2,097 Kg
San Marino 6,297 Kg 1,411 Kg 887 Kg
Malezija 406 Kg 3,064 Kg 780 Kg
Ukrajina 8,925 Kg 1,025 Kg 462 Kg
UK 577 Kg 31 Kg

 

Opombe:

Vir statistike o krznu je Eurostat (maj 2022). Številke veljajo za surovo krzno kune, strojeno ali obdelano krzno kune in surovo krzno lisice. Točne številke za strojene ali obdelane kože lisic ter surove, strojene ali obdelane kože činčil in rakunov je težko oceniti, ker se izračunavajo skupaj s kožami drugih vrst.

Vir besedila: Eurogroup for Animals