Za Evropo brez krzna

Vir: shutterstock.com – Whiteaster

O kampanji Za Evropo brez krzna

1. Kaj je cilj kampanje?
Prepovedati krznarske farme in prepovedati prodajo krznenih izdelkov iz obratov na evropskem trgu. Več o kampanji.

2. Kako dolgo traja kampanja?
Kampanja se je začela maja 2022 in bo aktivna eno leto.

3. V čem se ta kampanja razlikuje od drugih kampanj?
Evropska državljanska pobuda (ECI) na edinstven način pomaga preoblikovati EU s pozivom Evropski komisiji, naj predlaga nove zakone. Ko pobuda doseže 1 milijon podpisov, je Komisija dolžna ukrepati. Več o evropski državljanski pobudi lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.

4. Zakaj zdaj?
Evropska komisija trenutno pregleduje zakonodajo EU o dobrobiti živali. Ta revizija je priložnost za uvedbo prepovedi proizvodnje in trgovanja s krznom.

O krznarstvu

1. Zakaj ga prepovedati?
a. Neetično: Kompleksnih vedenjskih potreb divjih živalskih vrst, kot so lisice in kune, ki se gojijo za krzno, v krznarskih farmah ni mogoče zadovoljiti. Gojenje živali v majhnih kletkah in njihovo ubijanje izključno ali predvsem zaradi vrednosti njihovega krzna ne more biti upravičeno niti za domače vrste, kot so kunci in činčile.
b. Nevarno: Krznarska industrija predstavlja tveganje za zdravje živali in ljudi. Med pandemijo COVID-19 so izbruhi virusa prizadeli na stotine krznarskih farm, ugotovili pa so tudi, da so se nove različice virusa SARS-CoV-2 z živali prenesle na ljudi.
c. Netrajnostno: Gojenje za krzno ima velik vpliv na okolje in resno ogroža avtohtono biotsko raznovrstnost. Pobegla Ameriška kuna je zdaj razširjena po vsej EU in ima velik škodljiv vpliv na evropsko avtohtono divjad. Pri oblačenju in barvanju krzna uporabljajo strupene kemikalije. Po onesnaženosti tal s strupenimi kovinami se apretura in barvanje krzna uvrščata med pet industrijskih panog z največjo stopnjo onesnaženosti.

2. Ali je gojenje za krzno že prepovedano v kateri od držav EU?
Gojenje za krzno je prepovedano v 12 državah. Države s popolno prepovedjo so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Italija, Hrvaška, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Slovaška in Slovenija. Vendar se tudi v državah, kjer je krznarstvo prepovedano, izdelki iz krzna še vedno prodajajo. Zato kampanja poziva tudi k prepovedi trgovanja s krznom.

3. Koliko krzna se dejansko vzreja v EU?
Leta 2019 je bilo v EU izvoženih 8 027 ton lisičjih in kunčjih kož. Obstajalo je 2.900 krznarskih obratov, v katerih je trpelo na milijone živali, vendar je krznarska industrija v upadu. Konec leta 2020 naj bi bilo po ocenah še manj kot 1000 krznarskih farm. Čas je, da se ta panoga končno ukine.