Ostro nasprotujemo predlaganemu odstrelu medvedov in volkov

Državni svet je v preteklih dneh sprejel predlog novele  Zakona o interventnem odstrelu medvedov in volkov, ki je junija lani uvedel odstrel 175 medvedov in 11 volkov mimo obstoječe pravne ureditve vprašanja upravljanja z velikimi zvermi in s tem povezanih postopkov.  Kljub že takrat izpostavljeni protiustavnosti zakonskega urejanja odvzema medveda in volka iz okolja, tokrat Državni svet samovoljno predlaga celo zvišanje kvote za odstrel obeh vrst, in sicer na 220 medvedov in 30 volkov, ter podaljšanje predvidenega obdobja do leta 2021. V primeru volkov gre kar za tretjino obstoječe populacije po podatkih iz leta 2019.

volk

Foto: Miha Krofel

V DZZŽ Ljubljana ostro nasprotujemo predlogu Državnega sveta in tudi vsakršnemu nadaljevanju odstrela medveda in volka v Sloveniji. Gre za radikalen poseg v populaciji obeh vrst, ki nasprotuje ugotovitvam stroke v zvezi s primernim upravljanjem z medvedom in volkom, kot med drugim izhajajo iz projektov LIFE.  Pri upravljanju z velikimi zvermi zaradi konfliktov z ljudmi je ključna in zares učinkovita le preventiva (kot je uporaba zaščitnih sredstev), možnosti preventive pa v Sloveniji niso zadovoljivo izkoriščene.  Slednje je tudi eden izmed razlogov, da so bili v preteklosti odloki za odvzem medveda in volka iz narave spoznani kot nezakoniti pred Upravnim sodiščem. Z novejšo sodno prakso Sodišča EU v zadevi Tapiola pa so pogoji za odstrel zaščitenih vrst skladno s Habitatno direktivo postali še bistveno bolj zaostreni, tako da bi kakršenkoli odstrel, kot se predvideva s predlogom novele, predstavljal tudi kršitev prava EU, za katerega bi morala država ustrezno odgovarjati.