Več kot milijon evropskih državljanov poziva k #StopTheTrucks – #UstavimoPrevozeŽivihŽivali

Kampanja #StopTheTrucks organizacije Eurogroup for Animals je prejela veliko podpore in presegla cilj zbrati 1 milijon podpisov v podporo pozivu k ukinitvi transportov živih živali na dolge razdalje.

 

1 milijon evropskih državljanov je podpisalo peticijo v podporo pozivu k ukinitvi transportov živih živali na dolge razdalje. (foto: www.eurogroupforanimals.org)

 

Kampanja se je začela v luči ankete Eurobarometer, ki je pokazala, da kar 94 odstotkov evropskih državljanov meni, da je zagotovitev dobrobiti rejnih živali pomembna. Vsako leto se znotraj Evropske unije (EU) ali v tretje države prevaža vsaj 1 milijarda perutnine in 37 milijonov živega goveda, prašičev, ovc, koz in konjev.

Kljub močni podpori javnosti in znanstvenim dokazom za spremembo zakona, ki ureja prevoz živih živali, je pozicija EU ostala nespremenjena. Mnenje EU ostaja, da sprememba zakonodaje ni potrebna, saj “bo stabilni pravni položaj omogočal državam članicam EU in zainteresiranim deležnikom, da se osredotočijo na izvrševanje trenutne zakonodaje v stabilnem pravnem okviru”.

#StopTheTrucks, ki poziva odločevalce EU, da zmanjšajo in nato ukinejo prevoze živih živali na dolge razdalje, je izpostavila številne pomanjkljivosti sedanjih pravil za prevoze živih živali. Pod njimi so številne živali nezaščitene, bolne, ali celo poginejo med prevozi. Ta kampanja daje jasen signal EU, do mora ukiniti prevoze živih živali na dolge razdalje, saj je to edini način za izboljšanje dobrobiti živali.

Kampanjo je aktivno promoviralo 35 organizacij iz Evropske unije. Podpise smo zbirali tudi v Sloveniji, kjer je h kampanji pristopilo naše društvo.

V začetku tega leta so se poslanci evropskega parlamenta, uradni predstavniki držav članic in Komisije odzvali na prepričljive posnetke, ki so nastali v sklopu kampanje. Posnetki so prikazovali kršitve evropske zakonodaje o dobrobiti živali in mednarodnih sporazumov na področju prevoza živih živali iz EU v Turčijo, na Bližnji vzhod in v severno Afriko, pa tudi njihovega zakola. Preiskava razkriva neuspeh uradnikov EU pri spremljanju prevoza živih živali v in preko meja EU.

Člani evropskega parlamenta so se odzvali z uradnim pozivom Evropskemu parlamentu za preiskavo v tem nezakonitem, nepotrebnem in nemoralnem ravnanju z živalmi. Preiskava naj zagotovi jasna priporočila o tem, kaj storiti, da bi ustavili takšno dogajanje.  

 

Kasneje letos bodo zbrani podpisi kampanje #StopTheTrucks izročeni Evropski komisiji kot nadaljnji signal, da mora nujno ukrepati v smeri ukinitve prevozov živih živali na dolge razdalje.