Z novim letom lahko pričakujemo sprejem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

Do 9. 11. je bil ponovno v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Gre za novelo zakona, ki je bila že lansko leto pripravljena z namenom ureditve poskusov na živalih v skladu z evropsko zakonodajo, hkrati pa prinaša nekatere pomembne spremembe na področju zavetiških živali, kot sta podaljšanje financiranja oskrbe zapuščenih živali s strani lastnika oziroma občine v primeru nelastniške živali s 30 na 45 dni ter prepoved usmrtitve zdravih živali v zavetiščih.

 

Nekatere zapuščene živali v zavetiščih ostajajo tudi več let.

 

Ker zaradi menjave vlade v prejšnji sestavi novela ni doživela parlamentarne razprave in sprejema, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tokrat predlaga sprejem enake novele, prav tako po skrajšanem postopku. Novela zakona še vedno ne prinaša celovite rešitve problematike zapuščenih živali v Sloveniji, zato smo v Društvu za zaščito živali Ljubljana ponovno podali predloge sprememb novele, ki jih najdete tukaj.

Hkrati smo opozorili na nekatere druge dele zakonodaje, v katere aktualni osnutek novele ne posega, menimo pa, da potrebujejo obravnavo in spremembo v dobro živali. Med njimi so prepoved priveza psov; malomarnost kot standard krivde za prepovedano dejanje; ureditev statusa vrst živali, ki so trenutno v »zakonski luknji«; prepoved transporta živali prosto živečih vrst v cirkusih po Sloveniji; natančnejša ureditev nujne veterinarske pomoči; obveznost čipiranja vseh hišnih živali in ureditev kazenskih določb.