Pomoč za živali v Ukrajini / Help the Animals in Ukraine

The English translation is below.

 

Ukrajino je od začetka ruske invazije zapustilo že skoraj tri milijone beguncev, ki iščejo zatočišče v drugih evropskih državah. Mnogi so se na pot podali skupaj s svojimi hišnimi ljubljenčki, veliko živali pa je žal ostalo na vojnem območju.

Vir: Pixabay

Donacije za ukrajinske živali

Zato po svetu potekajo številne akcije zbiranja hrane in potrebščin za živali, veterinarskih pripomočkov in denarja za prostovoljce, ki ostajajo v Ukrajini in pomagajo prostoživečim psom in mačkam ter živalim v zavetiščih.

V Sloveniji zbirajo donacije za ukrajinske živali:
–  Zavod SVSP (Slovenian Vets for Stray Pets) v Šolski veterinarski ambulanti: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, vsak delovnik od 8h do 17h, kontakt: 040 346 685
 Klinika za male živali na Veterinarski fakulteti: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
–  BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

Zbira se:
–  pasja in mačja hrana,
–  prehranski dodatki: rehidracijski praški, probiotiki, vitamin ipd.,
–  zdravila: veterinarska zdravila, antiparazitiki (tablete, ampule),
–  sanitetni material: gaze, povoji, obliži ipd.,
–  kirurški material: šivalni material, komprese, sterilne rokavice, kirurški plašči, kirurški inštrumenti,
–  oprema: transportni boksi, kletke,
–  pripomočki: povodci, oprsnice, posode za hrano in vodo,
–  odeje, rjuhe, brisače.

Vsi, ki bi radi pomagali s finančnimi donacijami, lahko denar nakažete:
–  Zavodu SVSP:
nakazilo na TRR: SI56 6100 0001 4964 925, koda: CHAR, namen: za Ukrajino, dobrodelni SMS SVSP5 na 1919 ali paypal: zavodsvsp@gmail.com
–  Ukrajinski kinološki zvezi:
IBAN: UA133204780000000026000121225, Name: Ukrainian Kennel Union, Address: Rognidynska str. 3, Kyiv 01004, Ukraine, BANK OF BENEFICIARY JSB “UKRGASBANK” (Yerevanskaya Str., 1, Kyiv, Ukraine, SWIFT: UGASUAUK), BANK CORRESPONDENT COMMERZBANK AG (Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: COBADEF)
–  Ukrajinskemu združenju veterinarjev za male živali (USAVA):
IBAN: UA173282090000026008010048132, Name: Ukrainian Small Animal Veterinary Association, Address: Genuezska str.24 a, Odessa, 65009, Ukraine, BANK (BANK PIVDENNYI, Odessa, Ukraine, SWIFT code : PIVDUA22)

 

Vir: Pixabay

Namestitve za živali iz Ukrajine

V Zavodu SVSP (kontakt: 00386 40 346 685 in zavodsvsp@gmail.com) pomagajo tudi z začasnimi brezplačnimi namestitvami in veterinarsko oskrbo živali, ki prihajajo v Slovenijo z begunci. Prav tako pomagajo iskati prevoze za živali iz Ukrajine in namestitve za begunske družine skupaj z njihovimi ljubljenčki. Na Facebooku pozivajo vse, ki imajo možnost za daljše obdobje ponuditi namestitev za posameznika oz. družino skupaj z živalmi, naj kontaktirajo Mariio Parokonna preko e-pošte: mariia.parokonna@gmail.com.

Brezplačne namestitve za nekaj živali in pomoč pri urejanju dokumentacije so ponudili tudi v Zavetišču Horjul (kontakt: 00386 51 304 435, nato pritisnite 1 in info@zavetisce-horjul.net).

 

Vir: Pixabay

Vstop hišnih živali v Slovenijo

V Ukrajini potekajo mnoge akcije reševanja živali, s katerimi poskušajo iz vojnega območja na varno pripeljati čim več živali. Nekatere evropske države, med katerimi je tudi Slovenija, so zaradi izrednih razmer v Ukrajini že omilile pogoje za vstop hišnih živali v Evropsko unijo. Pred prihodom živali v Slovenijo je treba izpolniti vlogo in jo oddati na kontaktno točko Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR): pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si. Po prihodu živali na izbrani naslov pa je o tem treba po elektronski pošti obvestiti še pristojni območni urad UVHVVR. Žival mora ostati v izolaciji do izpolnjevanja splošnih pogojev za vstop v EU (označevanje, cepljenje, test titracije).

 

Vir: Pixabay

 

Ne smemo pa pozabiti, da so žrtve v vsaki vojni tudi rejne in divje živali ter živali v živalskih vrtovih, saj je njihovo reševanje in transport v vojnih razmerah skoraj nemogoče izvesti.

 

Help the Animals in Ukraine

Since Russian invasion almost three million Ukrainian people have been seeking refuge in other European countries. Many of them set out on their journey together with their pets while many animals unfortunately stayed in the war zone.

Donations for animals in Ukraine

Due to such situation, several actions are ongoing aiming at collecting pet food and other necessities for animals, vet accessories and money for volunteers who stay in Ukraine and help stray dogs and cats, and animals staying in shelters.

The following Slovenian organisations collect donations for animals in Ukraine:
Zavod SVSP (Slovenian Vets for Stray Pets) in Šolska veterinarska ambulanta (School Vet Ambulance): Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, every workday from 8 a.m. to 5 p.m., contact: 040 346 685
Klinika za male živali (Small Animal Clinic) at Veterinary Faculty: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Biotechnical Educational Centre – BIC Ljubljana: Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

The following items are to be collected:
– dog and cat pet food;
– food supplements: rehydration powders, probiotics, vitamins, etc.;
– medicinal products: veterinary medicine, antiparasitics (tablets, ampoules);
– medical supplies: gauze, bandages, sticking plasters, etc.;
– surgery supplies: sewing material, compresses, sterile gloves, surgical coats, surgical instruments;
– equipment: transport boxes, cages;
– accessories: leashes, harnesses, food and drink bowls;
– blankets, sheets, towels.

All who would like to help with financial donations can use the following information for money remittance:
Zavod SVSP:
remittance to TRR: SI56 6100 0001 4964 925, code: CHAR, purpose: za Ukrajino (for Ukraine), charitable SMS SVSP5 to 1919 or PayPal: zavodsvsp@gmail.com
Ukrainian Kennel Association:
IBAN: UA133204780000000026000121225, Name: Ukrainian Kennel Union, Address: Rognidynska str. 3, Kyiv 01004, Ukraine, BANK OF BENEFICIARY JSB “UKRGASBANK” (Yerevanskaya Str., 1, Kyiv, Ukraine, SWIFT: UGASUAUK), BANK CORRESPONDENT COMMERZBANK AG (Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt am Main, Germany, SWIFT: COBADEF)
Ukrainian Small Animal Veterinary Association (USAVA):
IBAN: UA173282090000026008010048132, Name: Ukrainian Small Animal Veterinary Association, Address: Genuezska str.24 a, Odessa, 65009, Ukraine, BANK (BANK PIVDENNYI, Odessa, Ukraine, SWIFT code : PIVDUA22)

Accommodation for Animals from Ukraine

The SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets (contact: 00386 40 346 685 and zavodsvsp@gmail.com) helps with temporary accommodation and veterinary care for animals coming to Slovenia together with refugees. They also help to find transport for animals from Ukraine and accommodation for refugee families together with their pets. All who could offer accommodation for individuals or families together with their pets can find the SVSP appeal on Facebook. You should contact Mariia Parokonna by e-mail: mariia.parokonna@gmail.com.

Free accommodation for some animals and assistance with documentation is also offered by Zavetišče Horjul (contact: 00386 51 304 435, dial 1 and info@zavetisce-horjul.net).

How can pet animals enter Slovenia?

Several actions trying to rescue as many animals as possible from the war zone to safe places are ongoing in Ukraine. Due to emergency situation in Ukraine some European countries, including Slovenia, have loosened conditions for pet animals to enter European Union. Prior to entry of animals in Slovenia, an application must be completed and submitted to the contact point at Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Food, Veterinary and Plant Protection Authority; UVHVVR): pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si. Further, the competent regional authority UVHVVR must be informed by e-mail after the animal has come to the selected address. The animal must remain isolated until the general conditions for entering EU are met (identification, vaccination, titration test).

However, one should not forget that farmed and wild animals as well as animals in ZOO’s are also victims in every war as rescuing and transport of these animals are almost impossible in war situations.